Nemáte zatiaľ objednaný žiadny tovar
awas.sk
Titulná stránka
História
Cenník
ponuka

História firmy AWAS

Po páde socializmu v Slovenskej republike v roku 1989 vznikla potreba založenia firmy. Firmu založil Ing. Miroslav Filus v auguste 1991 a prvá registrácia bola vykonaná 28.08. 1991. Názov firmy: AWAS je odvodený z anglického názvu “ Assembly Wireless Alarm Systems „ Tento názov bol ovplyvnený počiatočnou orientáciou pôsobenia firmy . Pôvodný zámer vznikol z informácie o odtajnení niektorých technických systémov v oblasti bezdrôtových zabezpečovacích zariadení. Uvažovalo sa o montážnych prácach., ale vzhľadom na veľmi závažné osobné a rodinné problémy /smrť manželky Marty/ nebolo možné v tejto oblasti pokračovať. Život sa nemohol zastaviť a tak pôsobenie firmy sa orientovalo do oblasti našich predkov, ktorí sa zaoberali výrobou a predajom varešiek a drobných drevených predmetov pre domácnosť.

Výroba a predaj varešiek sa v našej rodine datuje od nepamäti. Obchodná činnosť bola zameraná na predaj varešiek a drobných drevených predmetov pre domácnosť. Varešky majú svoje historické miesto v našej rodine, pretože pomohli prekonať biedu, ktorá panovala v lokalite ich rodiska. Predkovia pochádzajú z oblasti Karpát v hornatej časti pod Veľkou Javorinou v okolí obce Lubina, kde bonita pôdy bola veľmi nízka a tak boli nútení obyvatelia niečo vymyslieť, aby uživili rodinu.

Varešky vyrábali celú zimu a v lete ich chodili predávať po celej Európe, ale najviac do Nemecka, podľa čoho tento podomový predaj dostal ľudový názov “ HAUSÍRKA“ ( z nemeckého haus-dom). Tu treba podotknúť, že nie každý mal možnosť predávať po domoch, musel mať povolenie. Takéto povolenie bolo pridelené obci Lubina od Ferencz Josefa o ktoré sa zaslúžil rodák, vedec biológie a farár Holuby, ktorý pôsobil vo Viedni v poradnej rade Rakúsko Uhorska.

Po určitých obchodných úspechoch v predaji varešiek bolo treba rozšíriť obchodnú činnosť firmy s orientáciou na rádiotechniku, aby boli čiastočne využité vedomosti z elektrotechniky. V súčasnosti sa firma zaoberá prevažne obchodnou činnosťou v oblasti telekomunikačnej techniky, rádiotechnickými zariadeniami a rozširuje sa obchodná činnosť v zabezpečovacej technike. 

Po vstupe Slovenska do Európskeho spoločenstva sa firme rozšírili obchodne možnosti tým, že naši obchodní priatelia zo zahraničia nás zaradili do Európskej obchodnej siete.
Ïakujeme EURÓPE a prajeme jej, aby sa rozvíjala vo všetkých oblastiach k spokojnosti všetkých Ľudí.

AWAS je tu aj pre VÁS

 

 
site by separd